Godsterminaler

Jernbaneforetak, samlastere, vareeiere og transportører skal oppleve at deres terminalbehov i forbindelse med godstransport blir ivaretatt på en sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.