Beskrivelse av best praksis av samhandling og ansvar ved alternativ transport

Samhandling og ansvarsfordeling knyttet til kundeinformasjon om alternativ transport ved driftsavvik. Overordnede føringer og ansvarsfordeling er omtalt nærmere i Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST).

Publisert av: