Avtalemaler

Her finner du Bane NORs standardiserte avtalemaler. Den til enhver tid gjeldende avtalen for din virksomhet finner du på Min Side, under Mine avtaler.

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)

Formålet med AST er å regulere forhold av administrativ, teknisk og finansiell art mellom Bane NOR som infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet og det jernbaneforetak som vil drive trafikkvirksomhet (persontransport og/eller godstransport) på denne infrastrukturen, jf. fordelingsforskriften § 8-1.

Tilknytnings- og nettleieavtale for togvarmeposter

Bane NOR leier ut togvarmeposter mot en årlig leiesum (nettleie)

Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi

Dette dokumentet er Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi. All 16 2/3 Hz energi levert fra kontaktledningen eller anlegg i tilknytning til kontaktledningen eller matestasjonsanlegg omfattes av disse standardvilkårene.


Avtale om kompensasjonsordning for godsselskapene.