Oppdateringer trafikkpakke 4

 • des 3
  Prosjektoversikt
  03. desember 2020

  Her finner du prosjektsidene til de største utbyggingsprosjektene som Bane NOR har under bygging og planlegging.

  Se lenke

 • des 4
  Beskrivelse avvikshåndtering
  04. desember 2020
  Ansvarlig: Kundelogistikk

  Se lenke - Avtaler

 • des 8
  ARBIS - Planlagte arbeider i spor
  08. desember 2020

  Under "Generell informasjon" ligger lenke til ARBIS. Her finnes oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger. 

 • jan 21
  RailML - R21
  21. januar 2021

  RailML fil er publisert i sharepoint

 • jan 21
  Kjøretider
  21. januar 2021

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • feb 10
  Tognummerserie
  10. februar 2021

  Tognummerserie R21 og R22 er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 17
  Faseplan Drammen
  17. februar 2021

  Oppdatert faseplan og sporplan for Drammen hensetting.

  Presentasjon finnes i sharepoint.

 • feb 18
  Kjedebrudd
  18. februar 2021

  Uttrekk tilgjengelig i Sharepoint

 • feb 22
  Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk
  22. februar 2021

  Datauttrekket fra Januar 2020 ligger tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet

 • feb 22
  Kundesenter - henvendelser
  22. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 23
  Punktlighet 2016-2020
  23. februar 2021

  Utterekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 23
  Regularitet og innstillinger 2016-2020
  23. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 23
  Togvekter 2020
  23. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint 

 • feb 23
  Forsinkelser 2016-2020
  23. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint