Oppdateringer trafikkpakke 4

 • des 3
  Prosjektoversikt
  03. desember 2020

  Her finner du prosjektsidene til de største utbyggingsprosjektene som Bane NOR har under bygging og planlegging.

  Se lenke

 • des 4
  Beskrivelse avvikshåndtering
  04. desember 2020
  Ansvarlig: Kundelogistikk

  Se lenke - Avtaler

 • des 8
  ARBIS - Planlagte arbeider i spor
  08. desember 2020

  Under "Generell informasjon" ligger lenke til ARBIS. Her finnes oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger. 

 • jan 21
  RailML - R21
  21. januar 2021

  RailML fil er publisert i sharepoint

 • jan 21
  Kjøretider
  21. januar 2021

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • feb 10
  Tognummerserie
  10. februar 2021

  Tognummerserie R21 og R22 er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 17
  Faseplan Drammen
  17. februar 2021

  Oppdatert faseplan og sporplan for Drammen hensetting.

  Presentasjon finnes i sharepoint.

 • feb 18
  Kjedebrudd
  18. februar 2021

  Uttrekk tilgjengelig i Sharepoint

 • feb 22
  Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk
  22. februar 2021

  Datauttrekket fra Januar 2020 ligger tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet

 • feb 22
  Kundesenter - henvendelser
  22. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 23
  Punktlighet 2016-2020
  23. februar 2021

  Utterekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 23
  Regularitet og innstillinger 2016-2020
  23. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 23
  Togvekter 2020
  23. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint 

 • feb 23
  Forsinkelser 2016-2020
  23. februar 2021

  Uttrekk er tilgjengelig i sharepoint

 • feb 24
  Sporpris
  24. februar 2021

  Uttrekk for beregning av sporpris finnes i Sharepoint

 • mar 2
  Status Sandbukta - Moss - Såstad
  02. mars 2021

  Status på Sandbukta - Moss - Såstad finnes i sharepoint

 • mar 8
  Uønskede hendelser
  08. mars 2021

  Uttrekk av uønskede hendelser finnes i Sharepoint

 • mar 9
  Sporplaner for Sandbukta–Moss–Såstad
  09. mars 2021

  Sporplaner for Sandbukta–Moss–Såstad er publisert i Sharepoint.

   

 • apr 6
  Verksteder
  06. april 2021

  Prisliste for hjuldreiiing, leveransebetingelser hjuldreiing, bestillingsskjema for hjuldreiing finnes i sharepoint

 • apr 13
  Eiendomsoversikt
  13. april 2021

  Publisert oversikt over mulige aktuelle lokaler for Trafikkpakke 4 i sharepoint

 • apr 13
  Områder og spor med tilstrekkelig områdesikring
  13. april 2021

  Oversikt over områder og spor med tilstrekkelig områdesikring for hensetting av klatrevennlig materiell - sharepoint

 • apr 14
  Effektene av utbyggingstiltak
  14. april 2021

  Estimerte kjøretider til/fra Moss når dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er ferdigstilt er tilgjengelig i sharepoint

 • apr 19
  Agenda - Tilbyderdagen 2021
  19. april 2021

  Agenda for Bane NORs tilbyderdag finnes i sharepoint

 • apr 27
  Presentasjon av verksted
  27. april 2021

  Presentasjon av verksted er publisert i Sharepoint

 • apr 27
  Skjematisk plan Nittedal og Reinsvoll
  27. april 2021

  Skjematisk plan for Nittedal og Reinsvoll er publisert i sharepoint

 • apr 30
  Faseplan Follobanen
  30. april 2021

  Sporplan OUS-10-Y-13002-08C-001 er publisert i sharepoint

  Det er kun Follobanen IOS Fase 60 som vil ha relevans for tilbydere til Trafikkpakke 4.

  Dette vil være sporplanen for Oslo S området etter sommerbruddet 2023, så langt Follobaneprosjektet påvirker dette bildet.

 • mai 1
  Sporplan Ski stasjon
  01. mai 2021

  Sporplan: OUS-90-Y-93145 for Ski Fase 40 er publisert i sharepoint.

  Merk: Det kan komme endringer på denne. Det vil da oppdateres i mappen i sharepoint.

 • mai 4
  Tilbyderdagen 2021
  04. mai 2021

  Presentasjonert fra Tilbyderdagen 2021 er tilgjengeliggjort i sharepoint

 • mai 4
  Tegninger Ski stasjon
  04. mai 2021

  Tegninger for Ski stasjon og linjen Oslo S – Ski gjennom Blix tunnelen er publiser i sharepoint.

  MERK: Tegningene er for øyeblikket inne til godkjenning hos TTG, så det kan komme endringer.

Publisert av: