Oppdateringer Trafikkpakke 3

 • okt 1
  Nyttig å vite, Trafikkpakke 3, oppdatert xx
  01. oktober 2018

  Se under fane  "Generell informasjon". Oppdateres fortløpende

 • okt 10
  ARBIS - planlagte arbeider
  10. oktober 2018

  Lenke til ARBIS er tilgjengelig i Sharepoint

 • okt 15
  Tognummerserie R19
  15. oktober 2018
 • okt 24
  Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk
  24. oktober 2018

  Datauttrekket fra period 2014-2018 ligger tilgjengelig i Sharepoint i mappe Punktlighet

 • okt 24
  Punktlighet og regularitet
  24. oktober 2018

  Punktlighetstall for 2017 er tilgjengelige er sharepoint, i mappe Punktlighet

 • nov 12
  Forsinkelser og innstillinger
  12. november 2018

  Uttrekk med innstillinger og forsinkelser for periode 2014-2018 er publisert i Sharepoint. Se mappe "Punktlighet"

 • des 6
  Uønskede hendelser
  06. desember 2018

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • des 6
  Kundesenter henvendelser
  06. desember 2018

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • des 6
  Kjøretider
  06. desember 2018

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • des 10
  RailML fil R19
  10. desember 2018

  Railml fil er publisert i sharepoint.