Oppdateringer Trafikkpakke 3

 • okt 1
  Nyttig å vite, Trafikkpakke 3, oppdatert 13.02.2019
  01. oktober 2018

  Se under fane  "Generell informasjon". Oppdateres fortløpende

 • okt 10
  ARBIS - planlagte arbeider
  10. oktober 2018

  Lenke til ARBIS er tilgjengelig i Sharepoint

 • okt 15
  Tognummerserie R19
  15. oktober 2018

  Se under lenke "Beskrivelse av infrastrukturen"

 • okt 24
  Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk
  24. oktober 2018

  Datauttrekket fra perioden 2014-2018 ligger tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet

 • okt 24
  Punktlighet og regularitet
  24. oktober 2018

  Punktlighetstall for 2017 er tilgjengelige i sharepoint, mappe Punktlighet

 • nov 12
  Forsinkelser og innstillinger
  12. november 2018

  Uttrekk med innstillinger og forsinkelser for periode 2014-2018 er publisert i Sharepoint, mappe Punktlighet

 • des 6
  Uønskede hendelser
  06. desember 2018

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • des 6
  Kundesenter henvendelser
  06. desember 2018

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • des 6
  Kjøretider
  06. desember 2018

  Uttrekket er publisert i sharepoint

 • des 10
  RailML fil R19
  10. desember 2018

  Railml fil er publisert i sharepoint.

 • jan 15
  Innstilte tog - hel- og delinnstilt strekning
  15. januar 2019

  Datauttrekket fra period 2014-2018 er tilgjengelig i Sharepoint, mappe Punktlighet.

 • jan 17
  Modellavtale for alternativ transport
  17. januar 2019

  Modellavtale for alternativ transport er tilgjengelig i sharepoint

 • jan 17
  Prognoser strøm
  17. januar 2019

  Prognoser elektrisk energi til togframføring 2019-2022 ligger i sharepoint

 • jan 17
  Nyttige presentasjoner
  17. januar 2019

  1. Kunde -og trafikkinformasjon
  2. Ruteplan
  3. Stasjonsinformasjon, alternativ transport, vinterberedskap
  4. Strekningsbeskrivelse og TRASÈ
  5. Strøm til togframføring

 • jan 17
  Stasjoner med rutemessige stopp
  17. januar 2019

  http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=stasjoner:stasjoner_start

 • jan 17
  Kjedebrudd
  17. januar 2019

  Uttrekk tilgjengelig i sharepoint

 • jan 18
  Ruteplakater
  18. januar 2019

  Ruteplakater for Bergensbanen ligger under fane "Beskrivelse av infrastrukturen" - "Kapasitet på jernbanenettet"

 • jan 21
  Togvekter 2017-2018
  21. januar 2019

  Uttrekket er tilgjengelig i sharepoint

 • jan 23
  Infrastruktur på Bergensbanen
  23. januar 2019
  •Område Vest inndeling og ansvarsområder
  •Planlagte tiltak på infrastrukturen
  •Tilstand
  •Risiko og beredskap. Konsekvenser av vinterdrift og rasfare

  Hvordan fungerer beredskapen: responstid