Oppdateringer Trafikkpakke 2

 • mar 1
  Nyttig å vite, Trafikkpakke 2, oppdatert 26 november
  01. mars 2018

  Se under fane  "Generell informasjon". Oppdateres fortløpende

 • mar 2
  Planlagte infrastrukturarbeider R19-R25
  02. mars 2018
 • mar 14
  Uønskede hendelser, synergi
  14. mars 2018

  Uttrekk for uønskede hendelser, tilløp og tilstand er tilgjengelig i Sharepoint. Uttrekk har data pr. strekning og fra 01.01.2016 - 31.12.2017.

 • mar 15
  Ruteplan R18
  15. mars 2018

  Grafiske togruter, tjenesterutebøker, ruteplakater, se fane "Beskrivelse av infrastrukturen"

 • mar 15
  Rail ML-fil R18
  15. mars 2018

  Hele ruteplan R18 i rail ml-fil er tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 15
  Kjedebrudd
  15. mars 2018

  Se Excel fil under QnA Trafikkpakke 2.
  Kjedebrudd trafikkpakke 2.xlsx

 • mar 15
  Berging og beredskap
  15. mars 2018

  Innholder informasjon om leveranser og ressurser. Tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 21
  Kjøretider
  21. mars 2018

  Kjøretider for strekningene i trafikkpakke 2 er tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 22
  Standard leiekontrakt for eiendom
  22. mars 2018

  Standard leiekontrakt er tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 22
  Avgang og ankomstid, planlagt og faktisk
  22. mars 2018

  Uttrekket er pr. tognr. med følgende data:
  -Planlagt avgang -og ankomsttid
  -Faktisk avgang -og ankomsttid
  -Gjelder pr. stasjon for 2017
  Tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 23
  Tilgangsavtale verksteder
  23. mars 2018

  Tilgangsavtale med prisbilag for verksteder er tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 23
  Hjuldreiing
  23. mars 2018

  Kostnadsoversikt for hjuldreiing er tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 26
  Energikostnader verksted
  26. mars 2018

  Kostnadsoversikten tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 26
  Eiendomsoversikt
  26. mars 2018

  Kostnadsoversikten er tilgjengelig i Sharepoint

   

 • mar 26
  Uttrekk forsinkelser
  26. mars 2018

  Relative forsinkelser med årsakskode, for perioden 2013-2017. Tilgjengelig i Sharepoint

 • mar 26
  Uttrekk innstillinger
  26. mars 2018

  Uttrekket inneholder hel- og delinnstillinger, for perioden 2013-2017. Tilgjengelig i Sharepoint

 • apr 9
  Henvendelse til Bane NORs kundesenter
  09. april 2018

  Uttrekket er tilgjengelig i Sharepoint

 • apr 11
  Dyrepåkjørsler
  11. april 2018

  Tilgjengelig i Sharepoint

 • apr 11
  Avstander pr. lokasjon og pr. stasjon
  11. april 2018

  Tilgjengelig i Sharepoint

 • apr 17
  Signalplan ERTMS
  17. april 2018

  Nasjonal signalplan for ERTMS ligger under "Generell informasjon"

 • apr 18
  Kostnader Berging og beredskap
  18. april 2018

  Kostander for berging -og beredskapstjenester er tilgjengelig i Sharepoint

 • mai 3
  Tilbyderdag Trafikkpakke 2
  03. mai 2018

  Bane NOR inviterer til egen tilbyderdag for Trafikkpakke 2 Nord.
  Tilbyderdagen 2018 Bane NOR.pdf

 • mai 4
  Kvaleberg verksted
  04. mai 2018

  Vi ønsker å invitere alle som har vært en del av anbudsprosessen, til en felles samling der dere vil få anledning til å komme med synspunkter på utformingen av nytt verksted på Kvaleberg.
  Samlingen holdes 4. mai kl. 09:00 – 14:00 i Oslo, Schweigaardsgate.

  Presentasjon oversendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

 • mai 8
  Presentasjon fra tilbyderdagen 3 mai
  08. mai 2018

  Presentasjon er tilgjengelig i Sharepoint

 • mai 8
  Uttrekk infrastrukturavgifter
  08. mai 2018

  Uttrekk 1: Infrastrukturavgifter 2018 Trafikkpakke 2
  Uttrekk 2: Sporpris og stasjonsavgift

  Tilgjengelig i Sharepoint

 • mai 24
  ARBIS - planlagte arbeider
  24. mai 2018

  Lenke til ARBIS er tilgjengelig i Sharepoint

 • mai 24
  Verksteder
  24. mai 2018

  Tilgjengelig i Sharepoint
  Oppdatert avtale om leie av verkstedsanlegg (Lodalen, Marienborg, Bodø)
  og Prisbilag

 • jul 25
  Lokstallen i Bodø
  25. juli 2018

  Plantegning av 1 og 2 etg. Tegningene er tilgjengelige i sharepoint.

 • aug 23
  Årlig leiepris togvarmeposter
  23. august 2018
 • aug 31
  Høring Network Statement 2020
  31. august 2018

  Lenke til Network Statement og høringsbrevet:
  http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=2020

   

  Spørsmål sendes til network.statement@banenor.no

 • sep 10
  Punktlighetstall
  10. september 2018

  Punktlighetstall for strekningene i trafikkpakke 2 for 2017 og 2018 fordelt pr. mnd. Uttrekk "Punktlighet trafikkpakke 2" er tilgjengelig i Sharepoint.

 • sep 19
  Høring Network Statement 2020
  19. september 2018
 • sep 19
  Tegninger Marienborg
  19. september 2018

  Komplett sett tegninger for de aktuelle byggene på Marienborg er tilgjengelig i Sharepoint.

 • sep 20
  Prognoser elektrisk energi til togframføring 2019-2022
  20. september 2018

  Dokument med forutsetninger er tilgjengelig i Sharepoint

 • sep 25
  Kostnader Marienborg
  25. september 2018

  Oversikt over felleskostnader og leietakerkostnader er tilgjengelig i Sharepoint

 • okt 18
  Stasjoner med rutemessige stopp
  18. oktober 2018

  http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=stasjoner:stasjoner_start

Publisert av: