Infrastrukturavgifter

Informasjon i Network Statement og Avtale om sportilgang og bruk av tjenester benyttes for å beregne kjøreveisavgift, tjenester og ytelsesordning.Avtale om sportilgang og bruk av tjenester ligger som vedlegg til Network Statement.

Infrastrukturavgifter

 

Publisert av: