Planlagte infrastrukturarbeider Sør

Planlagte infrastrukturarbeider

Strekninger

Fjerntog (inkl. nattog) Oslo S - Kristiansand - Stavanger («Sørlandsbanen»)
Lokaltog Stavanger - Egersund («Jærbanen»)
Regionstog Arendal - Nelaug («Arendalsbanen»)

Oppdatert oversikt over planlagte arbeider for gjeldende og kommende rutetermin

Vedlagt excelfil er en samlet oversikt over planlagte infrastrukturarbeider for R19-R25 som viser foreløpig innmeldte arbeider. Dokumentet er ikke endelig, og det kan forekomme endringer før planlagte arbeider er fastlagt. Alle arbeider kommer inn som ønsker fra ulike prosjekter som må godkjennes av ruteplan før fastleggelse.

Planlagte infrastrukturarbeider blir fastlagt i henhold til årlig kapasitetsfordelingsprosess og frister for kunngjøringer av arbeider i spor, kapittel 4 i Network Statement.

Som et eksempel for R19 blir prosessen som følger:
10.2.2018: Infrastruktur oversender innspill for arbeider i spor (BTP)  for R19 til Kunde og trafikk (Ruteplan)
2.3.2018: Ruteplan oversender, første offisielle utkast til BTP, til jernbaneforetakene

Publisert av: