Bli terminaloperatør

Bane NOR inviterer med dette til søknadsprosess for å bli godkjent som leverandør av terminaltjenester på jernbanegodsterminaler. Denne prosessen gjelder alle godsterminalene i Norge.

Spørsmål?

Har du spørsmål til søknadsprosessen?

Send en e-post til

terminaler@banenor.no

Publisert av: