Bli persontogforetak

Jernbaneforetak som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med Bane NOR. For å få dette må man ha lisens og sikkerhetssertifikat, som behandles og avgjøres av Statens jernbanetilsyn. I tillegg kreves en økonomisk garanti.

Søk om lisens Statens Jernbanetilsyn

Jernbanevirksomheter som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha tilgang til å trafikkere. De må ha både lisens og sikkerhetssertifikat med hjemmel i jernbaneforskriften.

Lisens gis når virksomheten kan dokumentere god vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet samt forsikring/garanti i henhold til forskriftskrav

Søk om sikkerhetssertifikat Statens Jernbanetilsyn

Jernbanevirksomheter som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha tilgang til å trafikkere. De må ha både lisens og sikkerhetssertifikat med hjemmel i jernbaneforskriften.

Sikkerhetssertifikatet består av en del A og en del B:

A) Sikkerhetssertifikatets del A er bevis på at virksomheten har dokumentert at de har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller sikkerhetsstyringsforskriften

B) Sikkerhetssertifikatets del B er bevis på at virksomheten har oppfylt spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av jernbanenettet.

Still økonomisk garanti (forsikring) Statens Jernbanetilsyn

Kravet til forsikring er minimum 4500 G (folketrygdens grunnbeløp)

Inngå avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) Bane NOR
Publisert av: