Bli jernbaneforetak eller terminaloperatør

Jernbaneforetak som ønsker å kjøre på det nasjonale jernbanenettet må ha avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med Bane NOR.