Beredskap

I beredskapsportalen er all beredskapsdokumentasjon i Bane NOR samlet.

Hensikten med Beredskapsportalen

Beredskapsportalen er utarbeidet for

  • Bane NORs personell
  • Jernbaneforetak
  • Brann og redningsetater

Beredskapsportalen gir oversikt over beredskapen i Bane NOR og skal legge til rette for

  • god beredskapshåndtering
  • koordinering og samhandling mellom aktørene
  • størst mulig forutsigbarhet om Bane NORs agering ved beredskapssituasjoner

Beredskapspolitikk

Bane NOR skal ha en beredskap som bidrar til å ivareta mennesker, miljø og materielle verdier ved at nødsituasjoner ikke eskalerer, konsekvenser begrenses og normalisering foretas.

Passord

Beredskapsportalen er «passordbeskyttet, og lesetilgang» til portalen kan bestilles ved å sende kontaktinformasjon til beredskap@jbv.no, man vil da motta brukerID og passord.