Kundeportal for jernbaneforetak

Ali Ahsan Syed Fungerende direktør Persontrafikk
+47 934 80 530
Oskar Stenstrøm Direktør Godstrafikk
+47 907 09 081
Cathrine Barth Key Account Manager, Persontrafikk
+47 934 80 536
Vibeke Kilen Key Account Manager, Godstrafikk
+47 464 18 299