Hovedsikkerhetsvakter -etterutdanning

Jernbaneverket har bestemt at alle hovedsikkerhetsvakter med kode 561 skal ha en oppdatering av sin kompetanse. Det betyr at hovedsikkerhetsvakten kan utføre flere oppgaver enn tidligere, og at relevant kompetanse samles i en kompetansekode 567.

Hovedsikkerhetsvakter vil ikke kunne foreta noen form for bremseprøving eller koblinger av kjøretøy med denne oppgraderingen, til det er det egne godkjenninger. Disse oppgavene vil kreve signalgiverkompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at disse kursene er obligatoriske for de som ønsker å beholde sin godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt. 

Personer som ikke har gjennomført oppdateringen innen 31.12.2016 vil ikke inneha gyldig godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt.

Kurset gjennomføres over 2 dager, med  avsluttende eksamen (multiple choice) 567 og er gyldig i 3 år før man må gjennomføre periodisk prøving/kontrollprøve.

Norsk jernbaneskole henstiller alle til å melde seg på til etterutdanning for hovedsikketsvakter  så tidlig  som mulig.

 Kontaktpersoner: