Reglement og læreplan

Fagskolen for lokomotivførererutdanningen er godkjent av NOKUT. Her er Reglementet for Fagskolen. Her er læreplanen for lokomotivførerutdanningen:

Læreplan for førere av trekkraftkjøretøy kategori B Del 1

Læreplan for førere av trekkraftkjøretøy kategori B Del 2

Læreplan for Lokomotivførerutdanningen til og med kull 1-12

Lokomotivførerutdanningen er fulltid. Utdanningen følger ikke det ordinære skoleåret. Den en tar ett år å gjennomføre, ca 46 uker. Utdanningen er modulbasert, og hver modul må fullføres og bestås før neste kan påbegynnes.