Gjennomføring og betingelser

Utdanningen har en effektiv varighet på 46 uker. Den gjennomføres som en veksling mellom teoretisk og praktisk opplæring ved skolen og øvelseskjøring i et togselskap.

Skolen følger ikke det ordinære undervisningsåret, men studentene har fri i julen, i forbindelse med påske og sommerferie.

Læreplanen er bygget opp av moduler, hvor modulene bygger på hverandre. Eksamen i alle emner innen samme modul må være bestått for å kunne gå opp til en eksamen i neste modul.

Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene er delt opp i flere perioder fra 1 uke og opp til 9 uker i sammenheng. I praksisperiodene opparbeides erfaring med både motorvognsett og lokomotiv med vogner.

I løpet av øvelseskjøringsperiodene følger studentene en erfaren lokomotivfører i hans eller hennes turnus. Det betyr at arbeid i helger og på bevegelige helligdager forekommer, men kompenseres med fri andre dager.

De teoretiske modulene i opplæringen behandler temaer som trafikksikkerhet og teknisk opplæring. Gjennom den tekniske opplæringen er målet at det oppnås forståelse av overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper som er viktige i togfremføring. I tillegg skal man tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Skolen krever ikke skolepenger for utdanningen. Studentene betaler likevel for materiell og klær. Til sammen vil dette utgjøre 15.000 kroner i løpet av skoleåret. Det betales ikke lønn i løpet av utdanningen, men studentene kan søke studiefinansiering gjennom Statens lånekasse for utdanning.