Lokomotivførerutdanning

Norsk jernbaneskole tilbyr lokomotivførerutdanningen på Grorud i Oslo. Utdanningen er fulltid og består av teori og praksis.

 

Søk lokomotivførerutdanningen 

Utdanningen skjer vekselvis ved Norsk Jernbaneskole, i simulator og ute i praktisk arbeid på et tog. Jernbaneskolens mål er å levere førere som gjennom personlige egenskaper og holdninger, samt trafikksikkerhetsmessige, tekniske og praktiske kunnskaper og ferdigheter, er kompetente til å kjøre tog på norske spor.

Utdanningen gir grunnlag for å søke arbeid hos et jernbaneforetak. Avsluttende autorisering skjer hos et jernbaneforetak etter at det er gitt opplæring i bedriftens prosedyrer, materiell, og strekningen det skal kjøres på.

Målet med studiet

Ved slutten av utdanningen skal du kunne kjøre toget sikkert, ressurseffektivt og behagelig for passasjerer og gods, og håndtere alle avvikssituasjoner på en profesjonell måte.

Arbeidsmuligheter

Lokomotivførere kan få arbeid hos et jernbaneforetak (person- eller godstransportør) eller i Jernbaneverket (på arbeidsmaskiner). Arbeidet er organisert som turnusarbeid. De fleste arbeidsplassene finnes i Oslo området der jernbanetrafikken er størst, men et antall jobber finnes på andre jernbanestrekninger i Norge.

Undervisning

Læreplanen er bygget opp av moduler, hvor modulene bygger på hverandre. En modul må bestås før neste modul kan påbegynnes. Den praktiske opplæringen hos jernbaneforetakene i skoleperioden er delt opp i flere perioder fra 2 uker og opp til 6 uker i sammenheng. I praksisperiodene opparbeides erfaring med både motorvognsett og lokomotiv med vogner.

De teoretiske modulene i opplæringen behandler temaer som trafikksikkerhet og teknisk opplæring. Noen av modulene for trafikksikkerhetsopplæring er standardiserte og brukes for flere faggrupper innen jernbanedrift, mens andre moduler er spesifikke for lokomotivførerutdanningen.

Gjennom den tekniske opplæringen er målet at det oppnås forståelse av overordnede prinsipper innen elektroteknikk, pneumatikk og mekaniske prinsipper som er viktige i togfremføring. I tillegg skal man tilegne seg konkrete og inngående ferdigheter i betjening av bremsesystemet og øvrige instrumenter i lokomotiver og motorvognsett.

Norsk jernbaneskole tar forbehold om endringer i studieplan og kursbeskrivelse.

Økonomi

Utdanningen gir rett til lån gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Studentene betaler ikke for undervisningen, men kostnader til klær og utstyr dekkes av den enkelte student.

Kvalitet i alle ledd

Norsk jernbaneskole har utviklet en kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved Fagskolen. Håndboken er et kvalitetssikringssystem som omfatter alle prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon til mulige søkere til avslutning av studier, og skolen skal ha rutiner som sikrer kontinuerlige forbedringer av systemet. Her kan du lese Fagskoleutdanningen for lokomotivførere sin kvalitetshåndbok.

Søk lokomotivførerutdanningen 

--------------------------------------------------------------------------------
Kontaktinformasjon:


Post- og besøksadresse:
Jernbaneverket, Norsk jernbaneskole
Østre Aker vei 256 (Jernkroken)
0976 Oslo


Telefon: 22 45 78 90
E-post: info@norsk-jernbaneskole.no