Sluttkontroll lavspenningsanlegg

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Sluttkontroll lavspenningsanlegg.

Målgruppe

Montører, oppsynsmenn, saksbehandlere, ingeniører og installatører

Inntakskrav

Montørkompetanse og praktisk erfaring fra installasjonsvirksomhet

Kursinnhold/ gjennomføring

Dagskurs med undervisning i relevante §§ fra FEL og NEK 400.

Arbeidsmetoder

  • Teoretisk gjennomgang av dokumentasjon
  • Praktiske oppgaver med måleinstrumenter
  • Praktisk oppgaver med utfylling av skjemaer

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Sørge for å ha innsikt og kunne ta bevisste valg knyttet til dokumentasjon og sluttkontroll av elektriske installasjoner.
  • Opparbeidelse av evne til gjennomgående planlegging og praktisk utførelse av sluttkontroll samt forståelse og bruk av test og måleinstrumenter er sentrale elementer i kurset.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ fra FEL og NEK 400
  • Gjennomgang av relevante måleinstrumenter
  • Gjennomgang av skjemaene risikovurdering, kursfortegnelse, sluttkontrollskjema, samsvarserklæring
  • Praktisk måling og utfylling av skjemaer

Sluttvurdering og dokumentasjon

Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter kurset skal deltaker kunne de viktigste begreper knyttet til forskriften (FEL) og normen (NEK 400) omkring sluttkontroll og dokumentasjon herunder, vern og ledninger, bruke egnet måle –og testutstyr samt utføre en forskriftsmessig sluttkontroll.

Agressokode

53609

Internkode139603

Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: