Jordingsanlegg generelt

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Jordingsanlegg generelt

Målgruppe

Installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere, oppsynsmenn og montører som skal prosjektere og planlegge for Jernbaneverkets lavspentanlegg.

Inntakskrav

Generell kjennskap til elektroteknikk, forskrifter og normer (FEL og NEK 400)

Kursinnhold/ gjennomføring

Dagskurs med teorigjennomgang og arbeidsoppgaver.

Arbeidsmetoder

Forelesning og oppgaveløsning individuelt og i grupper.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Kunne planlegge, utføre og vedlikeholde jordingssystemer.
  • Kunne velge riktig type jordelektrode, beregne og måle jordresistans og jordresistivitet.
  • Kunne dokumentere at sikkerhetsmessige og driftsmessige krav knyttet til jordingssystemer er ivaretatt

Delmål:

  • Oppnå forståelse av sentrale definisjoner i Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg og norsk norm (FEL og NEK 400) herunder hvilke funksjoner et jordingssystem skal ivareta,
  • Oppnå forståelse av hvilke forhold som påvirker jordelektrodens godhet samt beskrivelse av ulike typer jordelektroder og deres egenskaper.
  • Gjennomføre beregninger og målinger av jordelektroders overgangsresistans og jordresistivitet. 
  • Kunne velge jordelektroder avhengig av hvilke funksjoner som skal ivaretas samt jordelektroders betydning for berøringsspenninger ved feilsituasjoner i IT- TT- og TN-system.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Kursbevis utstedes ved gjennomgått kurs

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 

  • Planlegge, utføre og vedlikeholde jordingssystemer.
  • Velge riktig type jordelektrode, beregne og måle jordresistans og jordresistivitet.
  • Dokumentere at sikkerhetsmessige og driftsmessige krav knyttet til jordingssystemer er ivaretatt.

Agressokode

53136

Internkode

139604

Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: