Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE-L) for lavspent

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg
FSE-L

Målgruppe

Montører, lærlinger, elektroarbeidere, oppsynsmenn, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører som skal arbeide i jernbaneverkets lavspentanlegg.

Inntakskrav

Utdanning innen elektrofag

Kursinnhold/ gjennomføring

Dagskurs med undervisning i forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg.

Kurset har en gyldighetsramme på 12 mnd.

Arbeidsmetoder

Teoretisk gjennomgang med eksempler fra hendelser  i Jernbaneverkets elektroanlegg

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Sørge for at den enkelte kan planlegge et arbeid uten å forårsake skader og ulykker på mennesker, dyr eller materiell forårsaket av strømgjennomgang og lysbue.
  • Bevisstgjøre alle som arbeider i Jernbaneverkets lavspentanlegg om El-sikkerhet
  • Sørge for at kursdeltagerne har kompetanse til å være ansvarlig for arbeid

Delmål:

  • Gjennomgang av sentrale instrukser fra internkontrollen
  • Fokusere på sikkerhet ved arbeid Jernbaneverkets lavspentanlegg
  • Praktiske gjennomgang i riktig bruk av verneutstyr

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Avsluttende prøve.
  • Kursbevis utstedes ved bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til El-sikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltager skal kunne være Ansvarlig for Arbeid(AFA)

Bestått kurs gir tillatelse til å arbeide i Jernbaneverkets lavspentanlegg 12 mnd fra bestått prøve. Tidsrammen er absolutt.

Agressokode

3020

Internkode

139601

 Kursstart kl. 09.00,  Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding til kurset benytt linken: Påmelding


 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: