FEBDOK videregående - prosjektering av jernbaneanlegg

Bedriftsintern opplæring

Kursbeskrivelse

Kursnavn

FEBDOK videregående- prosjektering av jernbaneanlegg.

Målgruppe

Installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere, oppsynsmenn og basmontører som skal prosjektere og planlegge for Jernbaneverkets lavspentanlegg.

Inntakskrav

 • God kunnskap til elektroteknikk,
 • God kunnskap om forskrifter (FEL), NEK 400 samt JD dokumenter.
 • Kunne lese data for ulike vern, kabler og strømskinner.

Kurset forutsetter at deltakerne har utdannelse innen elektro og har datakunnskaper.

For å melde deg på kurset må du ha gjennomført FEBDOK grunnkurs.

Kursinnhold/ gjennomføring

2 dagers kurs med fordypning i teori og praktiske oppgaver.

Det forutsettes at kursdeltagere har med egen PC med siste versjon av FEBDOK.

Arbeidsmetoder

Bruk av FEBDOK som verktøy til prosjektering og planlegging av elektriske anlegg

Forelesning og oppgaveløsning med vekt på jernbaneanlegg. Knyttet til oppgaveløsning benyttes FEBDOK til å kontrollere og dokumentere prosjekterte anlegg.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål

 • Fordypning i å prosjektere nye og dokumentere eksisterende elektriske anlegg med hjelp av FEBDOK.
 • Sikkerhetsforståelse og utvidet forståelse for gjeldende regelverk og NEK 400.

Delmål:

 • Utvidet kunnskap og innsikt i å gjøre bevisste valg knyttet til dimensjonering av ledere og vern.
 • Kunne foreta backup beskyttelse, beregninger av skilletrafo, forskjellige spenninger, bruk av UPS, motorlaster, startstrømmer og store belysningsanlegg.
 • Inngående kunnskap i bruk av FEBDOK i virksomhetens internkontroll, med hensyn til prosjektering, avvikshåndtering og sluttkontroll.
 • Kunne foreta elektrotekniske beregninger og vurderinger.
 • Kunne dimensjonere ledere og vern med hensyn til berøringsfare, utkoblingstider, spenningsfall og selektivitetsanalyse.
 • Gjennomgang og bruk av relevante lover og forskrifter.
 • Opparbeidelse av evne til gjennomgående planlegging og system- og utstyrs forståelse.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Det utstedes kursbevis etter gjennomført kurs.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

 • Kunne utføre nødvendige beregninger og analyser.
 • Kunne benytte forskrifter og NEK 400 i utførelsen av beregningene.
 • Bruke FEBDOK i virksomhetens internkontrollsystem, med hensyn til prosjektering, avvikshåndtering og sluttkontroll.

Agressokode

 53614

Internkode

139607

Kursstart første dag kl. 09.00.  Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: