FEBDOK grunnkurs

Bedriftsintern opplæring

Kursbeskrivelse

Kursnavn

FEBDOK grunnkurs.

Målgruppe

Installatører, ingeniører, saksbehandlere, rådgivere, oppsynsmenn og basmontører som skal prosjektere og planlegge for Jernbaneverkets lavspentanlegg.

Inntakskrav

  • Grunnleggende kjennskap til elektroteknikk,
  • Grunnleggende kjennskap til forskrifter (FEL), NEK 400 samt JD dokumenter.
  • Kunne lese elementære data for ulike vern, kabler og strømskinner.

Kurset forutsetter at deltakerne har minimum grunnutdannelse innen elektro og har grunnleggende datakunnskaper.

Kursinnhold/ gjennomføring

3 dagers kurs med teori og praktiske oppgaver.

Det forutsettes at kursdeltagere har med egen PC med siste versjon av FEBDOK.

Arbeidsmetoder

Bruk av FEBDOK som verktøy til prosjektering og planlegging av elektriske anlegg

Forelesning og oppgaveløsning ved hjelp av FEBDOK/PC.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Lære å prosjektere nye og dokumentere eksisterende elektriske anlegg med hjelp av FEBDOK.
  • Sikkerhetsforståelse og forståelse for gjeldende regelverk og NEK 400.

Delmål:

  • Kunne gjøre bevisste valg knyttet til dimensjonering av ledere og vern.
  • Kunne bruke FEBDOK i virksomhetens internkontroll, med hensyn til prosjektering, avvikshåndtering og sluttkontroll.
  • Kunne foreta elektrotekniske beregninger og vurderinger.
  • Kunne dimensjonere ledere og vern med hensyn til berøringsfare, utkoblingstider, spenningsfall og selektivitetsanalyse.
  • Gjennomgang av relevante lover og forskrifter.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kunne prosjektere nye- og dokumentere eksisterende anlegg. Benytte forskrifter (FEL) og normer (NEK 400) i utførelsen av beregningene. Bruke FEBDOK i virksomhetens internkontrollsystem, med hensyn til prosjektering, avvikshåndtering og sluttkontroll.

Agressokode

 53613

Internkode

139606

 

Kursstart første dag kl. 09.00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: