Batterianlegg

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Batterianlegg

Målgruppe

Montører, oppsynsmenn, saksbehandlere, ingeniører og installatører(lavspent, tele og signal).

Inntakskrav

Elektrokompetanse i Jernbaneverkets lavspentanlegg.

Kursinnhold/ gjennomføring

2 dagers kurs med teori og praktiske oppgaver.

Kurset omfatter temaer som El-sikkerhet, ulike typer batterianlegg, drift og vedlikehold av batterianlegg.

Arbeidsmetoder

Teorigjennomgang av batterianlegg og grunnleggende FSE.  Gruppeoppgave med praktiske eksempler.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

Ivareta sikkerheten ved arbeid på batterianlegg ved at det stilles krav om at aktiviteten skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ i Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE)
  • Kunnskap om farer ved batterianlegg.
  • Bevisstgjøre alle som skal ivareta El-sikkerheten i og ved Jernbaneverkets batterianlegg med hovedvekt på å unngå ulykker og feil.
  • Enkel gjennomgang av førstehjelp ved strømulykker.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Kursbevis utstedes etter gjennomført kurs.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Ha kunnskap om vedlikehold og drift av batterianlegg i Jernbaneverkets elektroanlegg.

Agressokode

 53611

Internkode

 139605

 Kursstart første dag kl. 09.00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: