Sluttkontrollørkurs

Norsk jernbaneskole gjennomfører Sluttkontrollørkurs signal i januar, februar og mars 2012. Kursene gjennomføres ved Norsk jernbaneskole, Grorud, fra klokken 09:00 til 16:00 alle dager.

Kurskode: 53498

 

Målgruppe: Sikkerhetskontrollører og signalingeniører som skal utføre sluttkontroll på Jernbaneverkets signalanlegg.

 Inntakskrav: Sikkerhetskontrollør eller signalingeniør med minst 4 års dokumentert relevant erfaring og allsidig praksis fra arbeid i signalanlegg.

Målsetting: Oppdatere de som ønsker å utøve funksjonen sluttkontrollør i henhold til Jernbaneverkets regelverk og styringssystem.

 

Kompetanse: Kurset gir opplæring i, og grunnlag, for å utføre sluttkontroll i eksisterende og nye sikringsanlegg.

Prøving/evaluering: Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

 For spørsmål vedrørende kurset, kontakt Kjetil Lerkendal, tlf. 916 71 095 Påmelding skal skje i samråd med nærmeste leder. For påmelding benytt linken: Kurspåmelding