Signalingeniørkurs våren 2011

Norsk jernbaneskole og Jernbaneverket Utbygging inviterer til signalingeniørkurs høsten 2011

Kurset er rettet mot nyutdannede og erfarne ingeniører, samt montører/teknikere med bakgrunn innen signal, som har behov for å vite hva et signalanlegg består av, hvordan det virker og hvordan det skal prosjekteres.

Kurset består av totalt 6 moduler med oppstart mandag 29. august 2011 (uke 35). Kurset gjennomføres ved Norsk Jernbaneskole, Grorud i ukene 35, 37, 39, 41, 43, 45 og 47.

For mer informasjon og påmelding: Send e-post til Norsk Jernbaneskole v/ Jan Tvedt, e-postadresse: tvja@jbv.no