Kabelskjøtekurs

Norsk jernbaneskole tilbyr "oppsamlingskurs" i kabelskjøting tirsdag 5. april 2011

Kursnummer 53491

Jernbaneverket har med virkning fra 1. februar 2009, med overgangsordning til 1. mars, vedtatt å skifte skjøtemetodikk for skjøting av signalkabler. Se egne utsendelser fra BTS/BTP. Etter 1. februar, med overgangsordning fram til 1. mars, 2009 skal skjøting av Jernbaneverkets signalkabler kun utføres av personell som har gjennomgått kurs, og blitt godkjent i ny skjøtemetodikk.

Målgruppen er signalmontører og signallærlinger, eller annet personell, som skal skjøte signalkabler.

Målet for kurset er å gi kjennskap om bakgrunnen for bytte av skjøtemetodikk samt å lære ny prosedyre for skjøting av signalkabel.

Norsk jernbaneskole tilbyr kurs i skjøting av signalkabler etter ny metode. Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende påmelding.

Påmelding her: påmelding 

For spørsmål, kontakt: Kjetil Lerkendal, Norsk jernbaneskole

Telefon 916 71 095

E-post lekj@jbv.no