Kurs i sporvekseldrivmaskin Alstom MET

Norsk jernbaneskole gjennomfører flere kurs i sporvekseldrivmaskintype Alstom MET. Kurskode 53469 Østen

 Alle kurs har en varighet på to dager, med oppstart klokken 08:00 og avslutning klokken 16:00. Kurset gjennomføres ved Norsk jernbaneskole, Grorud. Kursprisen inkluderer lunsj. Tilreisende deltakere må selv ordne transport og overnatting.

Målgruppen for kurset er: Signalingeniører, sikkerhetskontrollører signal, signalmontører og sporvekselkontrollører. Inntakskrav til kurset: Deltakere må inneha godkjenning som signalingeniør, sikkerhetskontrollør signal, signalmontør eller sporvekselkontrollør.

Målsetting for kurset: Kurset skal gi den enkelte deltaker en grundig teoretisk og praktisk opplæring i sporvekseldrivmaskin type Alstom MET. OBS: Kurset tar ikke for seg opplæring i innleggelse av maskinen.

Kompetanse: Kurset gir opplæring i, og grunnlag, for å utføre drift og vedlikehold på sporvekseldrivmaskin Alstom MET. Prøving: Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

For spørsmål vedrørende kurset, kontakt Kjetil Lerkendal, tlf. 916 71 095

Påmelding skal skje via nærmeste leder. For påmelding benytt linken:

  • Påmelding