Sluttkontrollørkurs

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Sluttkontrollørkurs

Målgruppe

Sikkerhetskontrollører og signalingeniører som skal utføre sluttkontroll på Jernbaneverkets signalanlegg.

Inntakskrav

Sikkerhetskontrollør eller signalingeniører med minst 4 års dokumentert relevant erfaring med allsidig praksis fra arbeid i signalanlegg.

Kursinnhold/ gjennomføring

5 dager

Arbeidsmetoder

Teori og praksis

Instruktør

Instruktører godkjent av Norsk Jernbaneskole

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Oppdatere de som ønsker å utøve funksjonen sluttkontrollør i henhold til Jernbaneverkets regelverk og styringssystem.

Delmål:

  • Gjennomgang og opplæring i aktuelle deler fra styringssystemet og teknisk regelverk, JD553
  • Gjennomgang av sikkerhetsforskriften, kompetansekrav, prøveprotokoller, prinsipielle relekoblinger og  forriglingstabeller og togveilister.
  • Praktiske øvinger og oppgaver.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Skriftlig prøve.
  • Kursbevis utstedes ved bestått prøve

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kurset gir kompetanse i å utføre sluttkontroll i Jernbaneverkets eksisterende og nye sikringsanlegg.

Agresso

53498

Internkode

139557

Kurset starter klokken 09:00 første dag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: