Sluttkontrollørforum

Møtebeskrivelse

Møtenavn

Sluttkontrollørforum

Målgruppe

Personell som innehar godkjennelse som sluttkontrollører F eller S

Inntakskrav

Aktuelle vil tilskrives.

Møteinnhold/ gjennomføring

2 dager pr. år

Arbeidsmetoder

  • Møte/diskusjon
  • Erfaringsutveksling

Møteledere

Ansvarlige for Regler for kontroll i Jernbaneverket

Mål for møtet

Kvalitetssikre at alle er kjent med det til en hver tid gjeldende regelverk, samt utveksle erfaringer og hendelser siste år.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Kursbevis sendes deltakere

Kompetanse etter gjennomført møte

Oppdatert kompetanse i henhold til gjeldende regelverk.

Agresso

Ingen

Internkode

139572

Aktuelle deltakere til møtet tilskrives om praktisk informasjon. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Møtepåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: