Signalfag for ingeniører

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Signalfag for ingeniører

Målgruppe

Ingeniører som skal arbeide med signalfag i og for Jernbaneverket

Inntakskrav

 • Elektroingeniør eller
 • Signalmontører

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset strekker seg over ca 20 uker.

Arbeidsmetoder

I all hovedsak teoretisk, men også noe praktisk gjennomgang. Befaringer inngår i kurset.

Deler av kursperioden arrangeres av Jernbaneverket Signaltjenester eller det arbeidsstedet den enkelte er ansatt hos.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk jernbaneskole.

Mål for opplæringen

Se vedlegg for komplett opplæringsplan

Planen er under revisjon

Kurset har følgende temaer

 • Oppbygging av et signalanlegg
 • Trafikkregler
 • Historisk utvikling
 • Prinsipper for sikringsanlegg og funksjon utvendig anlegg
 • Sikringsanlegg NSI type 63
 • Linjeblokk
 • Betjeningsanlegg
 • ATC
 • Teknisk regelverk og NEK 400
 • Prosjektering og Faseplanlegging
 • Sikkerhetsdokumentasjon
 • GSM-R og ERTMS

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Avsluttende case.
 • Kursbevis utstedes ved endt kurs og gjennomført case.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Ha grunnleggende forståelse av signalfaget, og Jernbaneverket som organisasjon. Det skal skapes motivasjon for å arbeide med signalfaget.

Agresso

53496

Internkode

139551

Alle deltakere tilskrives, hvor informasjon om første skoledag fremkommer.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: