Regler for kontroll signal - grunnkurs

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Regler for kontroll signal – grunnkurs

Målgruppe

 • Signalmontører og signalingeniører som skal foreta kontroll av signalanlegg i Jernbaneverket.
 • Elektroarbeidere som ønsker godkjenning som sporvekselkontrollør

Inntakskrav

 • Signalmontør med fagbrev eller,
 • Mekanisk kompetansekurs i signalfaget eller,
 • Signalingeniør med minst 4 års relevant erfaring med allsidig praksis fra arbeid i signalanlegg.

Kursinnhold/ gjennomføring

Minimum 3 dager

Arbeidsmetoder

Teoriundervisning og gruppeoppgaver

Instruktør

Torbjørn Eskedal og Jan Erik Walaker

Mål for opplæringen

Hovedmål:

 • Lære om kontrollvirksomhet i Jerbaneverkets signalanlegg.

Delmål:

 • Opplæring i prinsipper, rutiner og bestemmelser ved kontrollvirksomhet i signalanlegg.
 • Informere om tekniske løsninger, uønskede hendelser eller tilløp til uønskede hendelser som kan relateres til signalanlegg.
 • Gjennomgang av faremomenter knyttet til arbeid i signalanlegg.

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Skriftlig prøve i regler for kontroll i.h.h.t STY-601824
 • Kursbevis utstedes ved deltakelse
 • Kompetansebevis utstedes for bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Del av kvalifikasjonskrav for å kunne bli godkjent til kontrollfunksjoner signal i Jernbaneverkets signalanlegg.

Agresso

53401

Internkode

139555

Kurset starter første dag klokken 09:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: