Mekanisk kompetansekurs

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Mekanisk kompetansekurs

Målgruppe

Personell som ønsker å søke godkjenning som sporvekselkontrollør, men mangler mekanisk kompetanse i signalfaget.

Inntakskrav

 • Ungdomsskole med minst 2 år praksis ved jernbane, signalavdeling, relevant arbeid.
 • Annen jernbaneerfaring enn signal: ett års relevant arbeid ved signalanlegg.

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset går over 20 dager

Arbeidsmetoder

Teoretisk og praktisk gjennomgang.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Mål for opplæringen

Hovedmål:

 • Gi forståelse for hva som er en sporvekselkontrollørs arbeidsoppgaver.

Delmål:

 • Bruk av teknisk regelverk
 • Gjennomgang av aktuelle signaltegninger
 • Elektroteknikk
 • Opplæring i maskiner for omlegging av sporveksler og sporsperrer
 • Veisikringsanlegg
 • Kontrollås

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Avsluttende prøve og vurdering.
 • Kursbevis utstedes ved bestått prøve og godkjent vurdering.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Delkompetansekrav for å bli godkjent som sporvekselkontrollør signal, i Jernbaneverkets signalanlegg.

Agresso

53473

Internkode

139556

Kurset starter klokken 09:00 første kursdag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: