Regler for kontroll signal - årlig oppdatering

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Regler for kontroll signal - oppdatering

Målgruppe

Årlig oppdatering for sikkerhetskontrollører signal og sporvekselkontrollører som skal foreta kontroll av signalanlegg i Jernbaneverket.

Inntakskrav

Bestått kurs Regler for kontroll signal – grunnkurs eller Regler for kontroll signal – oppdatering siste 12 mnd.

Kursinnhold/ gjennomføring

Minimum 2 dager i perioden 1. januar - 30. april hvert år.

Arbeidsmetoder

Undervisning og gruppeoppgaver

Instruktør

Torbjørn Eskedal og Jan Erik Walaker

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Vedlikeholde og oppdatere kunnskap om kontrollvirksomhet i Jerbaneverkets signalanlegg.

Delmål:

  • Oppdatere og kontrollere kunnskapen om kontrollvirksomhet i signalanlegg.
  • Utveksle erfaringer om kontrollvirksomhet og andre tema knyttet til signalanlegg.
  • Gjennomgang av prinsipper og rutiner ved kontrollvirksomhet i signalanlegg og bestemmelser i forbindelse med dette.
  • Informere om tekniske løsninger, uønskede hendelser eller tilløp til uønskede hendelser som kan relateres til signalanlegg.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Skriftlig prøve i regler for kontroll i.h.h.t STY-601824
  • Kursbevis utstedes ved deltakelse
  • Kompetansebevis utstedes for bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Del av kvalifikasjonskrav for å opprettholde godkjenning til kontrollfunksjoner signal.

Agresso:

 53402

Internkode:139555

Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 første dag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Kursene arrangeres mellom januar og mai hvert år.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For påmelding til ny prøve vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: