Sporvekseldrivmaskin Alstom MET

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Sporvekseldrivmaskin Alstom MET

Målgruppe

Signalingeniører, sikkerhetskontrollører signal, signalmontører og sporvekselkontrollører.

Inntakskrav

Signalingeniører, sikkerhetskontrollører signal, signalmontører eller sporvekselkontrollører.

Kursinnhold/ gjennomføring

2 dager eller

1 dag for repetisjonskurs for de med tidligere bestått eksamen

Arbeidsmetoder

Teoretisk og praktisk gjennomgang.

Kun praktisk gjennomgang for repetisjonskurs.

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk jernbaneskole

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Teoretisk og praktisk forståelse i sporvekseltypen Alstom MET.

Delmål:

  • Teoretisk gjennomgang av systembeskrivelse og drivmaskin Alstom MET.
  • Praktisk gjennomgang av Alstom MET drivmaskin.
  • Opplæring i bruk av programmeringsverktøy for Alstom MET drivmaskin.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Avsluttende prøve.
  • Kursbevis utstedes ved bestått prøve.
  • Kursbevis utstedes etter endt kurs for de som kun deltar på repetisjonsdelen.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kvalifikasjonskrav for å kunne bli godkjent til å arbeide i anleggstypen drivmaskin Alstom MET

Agresso

53469

Internkode                     

139560

 Kurset starter klokken 08:00 første dag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: