Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) for signal.

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) for signal.

Målgruppe

Personell som skal arbeide i Jernbaneverkets signalanlegg.

Inntakskrav

Arbeider med jernbaneverkets signalanlegg.

Kursinnhold/ gjennomføring

Dagskurs med undervisning i relevante §§ fra forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg.

Kurset har en gyldighetsramme på 12 mnd.

Arbeidsmetoder

  • Teoretisk presentasjon med eksempler fra relevante hendelser siste år.
  • Avsluttende prøve

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Bevisstgjøre alle som arbeider i Jernbaneverkets signalanlegg om el-sikkerhet.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ fra forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg.
  • Fokusere på sikkerhet ved arbeid under spenning i Jernbaneverkets signalanlegg.
  • Praktisk gjennomgang i riktig bruk av verneutstyr som tildekningsduk, isolert verktøy og måleinstrument.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Avsluttende prøve.
  • Kursbevis utstedes ved bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Deltillatelse til å arbeide i Jernbaneverkets signalanlegg 12 mnd fra bestått prøve. Tidsrammen er absolutt. Tillatelsen forutsetter eventuelle øvrige nødvendige godkjenninger/sertifikater.

Agresso FSE

3020

Agresso førstehjelp

3010

Internkode

139553

Kursene arrangeres med førstehjelp. Om føstehjelp ikke inngår i kurset vil dette fremkomme av påmeldingen. 

Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding. Kursene har også førstehjelp

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: