Ebilock 950 R2 – IPU/OCS/ATC

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Ebilock 950 R2 – IPU/OCS/ATC

Målgruppe

Signalmontører og signalingeniører som skal arbeide i Ebilock 950 R2-anlegg.

Inntakskrav

Gjennomført Ebilock 950 R2 – Innføringsmodul siste 3 mnd.

Signalingeniør eller signalmontør med fagbrev.

Lærlinger i signalfaget kan delta dersom det er ledig kapasitet

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset går over 8 arbeidsdager hos Bombardier, Stockholm. Den enkelte kursdeltaker må selv ordne overnatting.

Arbeidsmetoder

Teoretisk gjennomgang, praktiske arbeidsoppgaver

Instruktør

Norske instruktører godkjente av Norsk Jernbaneskole med fagkompetanse og videreutdannelse i signaltypen.

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Etter kurset skal eleven kunne oppbyggingen av Ebilock 950 R2 IPU, OCS og ATC.

Delmål:

  • Eleven skal forstå anleggets dokumentasjon, virkemåte og oppbygging i slik grad at vedkommende kan drifte og feilrette.
  • Eleven skal kunne bruke FEU til kontroll, drift, vedlikehold og feilretting.
  • Eleven skal kunne feilsøke og bytte komponenter på Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC utrustningen.
  • Eleven skal kjenne til bytte av HDD på Ebilock 950 R2 IPU.
  • Eleven skal kunne kontrollere og programmere baliser og BIS-kort riktig i henhold til anleggsdokumentasjonen.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Skriftlig prøve avholdes etter kurs i anleggstypen Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC modul.
  • For å kunne søke om godkjenning som sikkerhetskontrollør signal i anleggstypen Ebilock 950 R2, må avsluttende prøve vurderes til ”bestått”.
  • Deltakere som oppnår vurderingen ”bestått” vil motta kursbevis.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Del av kvalifikasjonskrav for å kunne bli godkjent til kontrollfunksjoner signal, i anleggstypen Ebilock 950 R2

Agresso

53446

Internkode

139565

Kurset starter klokken 09:00 første dag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: