Ebilock 950 R2 - innføringsmodul

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Ebilock 950 R2 - innføringsmodul

Målgruppe

Signalmontører og signalingeniører som har grunnleggende behov for kunnskap om Ebilock 950 R2.

Inntakskrav

  • Signalingeniør eller signalmontør med fagbrev.
  • Lærlinger i signalfaget kan delta dersom det er ledig kapasitet.
  • Det forutsettes at deltakere som skal ha sluttkompetansebevis må delta på Ebilock 950 R2 – IPU/OCS/ATC (hovedmodul) senest innen 3 mnd etter avsluttet Ebilock 950 R2 innføringsmodul.

Kursinnhold/ gjennomføring

3 dager og en natt.

Arbeidsmetoder

Teoretisk gjennomgang og befaring.

Det arrangeres to befaringer i anlegget. Den ene på nattid.

Instruktør

Godkjente instruktører fra Norsk Jernbaneskole med fagkompetanse og videreutdannelse i signaltypen.

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Etter kurset skal eleven kjenne til oppbyggingen av Ebilock 950 R2 anlegget på Bryne/Sandeparsellen.

Delmål:

  • Eleven skal ha kjennskap til anleggets virkemåte og prinsipielle oppbygging.
  • Kurset skal gi eleven kompetanse om anleggstegninger og annen dokumentasjon vedrørende anlegget.
  • Kurset skal gi eleven kompetanse om FEU, logging, ATC, sikkerhetsbevis, vedlikeholdsavtale, lokal manøverplass MAN900.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Kursbevis utstedes ved deltakelse. Kursbeviset gir ikke rett til arbeid i signalanlegg Ebilock 950 R2.
  • Både Ebilock 950 R2 innføringsmodul og Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC modul (hovedmodul) må gjennomføres med karakteren ”Bestått” for å få kompetansebevis for signalanlegg Ebilock 950 R2.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Del av kvalifikasjonskrav for å kunne bli godkjent til kontrollfunksjoner signal, i anleggstypen Ebilock 950 R2

Agresso

53415

Internkode

139558

Kurset starterklokken 09:00 første dag. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: