Ebilock 850

Kursbeskrivelse

  

Kursnavn

Ebilock 850

Målgruppe

Signalmontører og signalingeniører som skal arbeide i Ebilock 850-anlegg.

Inntakskrav

Signalingeniør eller signalmontør med fagbrev.

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset går over 15 arbeidsdager og avvikles hos Järnvägskolan i Ängelholm, Sverige.

Overnatting inngår i kursprisen.

Arbeidsmetoder

Teoretisk gjennomgang, praktiske arbeidsoppgaver

Instruktør

Svensktalende kursholdere godkjent av Järnvägskolan i Ängelholm, Sverige

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Etter kurset skal eleven inneha systemforståelse og kunne oppbyggingen av Ebilock 850.

Delmål:

  • Beskrive forriglingsteknologien og kunne tolke utskrifter fra denne.
  • Eleven skal forstå anleggets dokumentasjon, virkemåte og oppbygging i slik grad at vedkommende kan drifte og feilrette.
  • Eleven skal kunne utføre drift, vedlikehold og feilretting.
  • Eleven skal kunne feilsøke og bytte komponenter på Ebilock 850 utrustningen.

Sluttvurdering og dokumentasjon

Avsluttende prøve.

Kursbevis utstedes ved bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kvalifikasjonskrav for å kunne bli godkjent til kontrollfunksjoner signal, i anleggstypen Ebilock 850

Agresso

53413

Internkode

139559

Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: