Leder for El-sikkerhet (LFS) i og ved jernbaneverkets kontaktledningsanlegg

Kursbeskrivelse:

Kursnavn

Leder for El-sikkerhet (LFS) i og ved Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg

Målgruppe

Personell som skal ivareta El-sikkerheten i og ved Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg og som har behov for å foreta koblinger i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Inntakskrav

Må ha bestått teoretisk eksamen for Hovedsikkerhetsvakt og dokumentasjon på godkjent førstehjelpskurs inkludert strømskader ikke eldre enn 12 mnd.

Kursinnhold/ gjennomføring

5 dagers kurs med teori og arbeidsoppgaver.

Avsluttende prøve.  

Arbeidsmetoder

 • Teoretisk presentasjon av gjeldende lovverk og instrukser med eksempler fra relevante arbeidsoppgaver for Leder for El-sikkerhet.
 • Avsluttende teoretisk prøve
 • Etter bestått teoretisk prøve: Minimum 4 uker praktisk opplæring/ arbeidserfaring som LFS sammen med en erfaren forhåndsgodkjent veileder. Kursdeltager må dokumentere at alle oppgavene i den praktiske delen av kurset er utført. Dokumentasjonen må sendes Norsk Jernbaneskole til godkjenning.
 • Avsluttende teoretisk og praktisk eksamen.

Instruktør

Instruktør må være godkjent av Norsk Jernbaneskole

Veileder i praksisperioden må være godkjent KL montør og være godkjent av Norsk Jernbaneskole.

Mål for opplæringen

Hovedmål:
Ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved, samt drift av elektriske anlegg. Dette gjøres ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skader på liv, helse og materielle verdier.

Delmål:

 • Gjennomgang av relevante §§ fra forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg.
 • Gjennomgang i riktig bruk av sikkerhets/verneutstyr: Spenningsindikator, bærbart kortslutningsapparat og forbikoblingslisser
 • Avsluttende teoretisk prøve. Prøven må bestås før praksisperiode kan påbegynnes. Praksisbok  for opplæring til leder for El-sikkerhet må fylles ut og returneres Norsk Jernbaneskole for godkjenning.

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Skriftlig teoretisk prøve.
 • Kursbevis utstedes ved bestått teoretisk prøve.
 • Praksisperiode
 • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve etter avsluttet praksis periode.
 • Kursbevis for endelig bestått kurs Leder for El-sikkerhet.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Tillatelse til å arbeide som Leder for El-sikkerhet i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg utpekt av leder for kobling med de tillatelser/begrensninger som er oppgitt i El-sikkerhetskort for høyspenningsanlegg.

For å opprettholde kompetansen kreves årlig oppdatering FSE R1 + førstehjelpskurs.

Agressokode

2431

Internkode139504

Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: