Kurs i Forskrifter om sikkerhet ved drift av elektriske anlegg (FSE L) Lavspenningsinstallasjon

Norsk jernbaneskole inviterer til kurs i Forskrifter om sikkerhet ved drift av elektriske anlegg (FSE L). Lavspent.

Ett dagskurset Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) tilbys av Norsk jernbaneskole.

Målgruppen for kurset er personell som arbeider på eller nær ved elektriske lavspenningsinstallasjoner som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.

 
På kurset gjennomgås relevante forskrifter i FSE for å ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær anlegg, samt drift av elektriske anlegg.

Kursavgiften er kr. 750 inkludert en enkel lunsj.

For å melde seg på vennligs benytt følgende link:
Kurspåmelding

For spørsmål, vennligst ta kontakt med:

Kjetil Lerkendal

Norsk jernbaneskole

Telefon: 916 71 095

E-post: lekj@jbv.no