KONTROLL AV KL-PLANER OG BYGGING AV ANLEGG (JBV)

Seminar i kontroll av KL-planer og bygging av anlegg. Målgruppe: Faglige ledere, oppsynsmenn og teknisk personale i egne rekker


Seminaret ser bl.a. på hva som er tilgjengelig av teknisk informasjon (sofware, databaser, tegninger, regelverk, lærebøker). Videre hva man benytter seg av ved prosjektering av KL-anlegg og hva man ser etter i dokumentasjonen.

For påmelding benytt linken: Påmelding

Dette vil bli berørt i seminaret og konkretisert med eksempler og annet praktisk underlag:

TABELL OVER DOKUMENTER MED KRAV

DOKUMENT FOR OVERORDNET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

VEDLEGG NR

Overordnet dokument som beskriver valgte parametere

 • Dimensjonerende vindhastighet for kontaktledningsanlegget
 • Valg av kontaktledningssystem
 • Systemhøyde
 • Sikksakk
 • Verdi for tillatt vindutblåsing
 • Y-line
 • Spennlengdetabell
 • Løfting i parallellfelt
 • Nedheng
 • Temperaturområde for kontaktledningsanlegget
 • Varig dimensjonerende driftsstrøm
 • Kortslutningsstrømmer for området/strekningen
 • Tråd- og linedimensjoner med tilhørende legeringer

DOKUMENTER SOM SKAL LEVERES ETTER PROSJEKTERING

Samsvarserklæring for prosjektering

 • Oppgi versonen av regelverket som er lagt til grunn for prosjekteringen.

Kl-fund og Fundamast

 • Fundamenter
 • Master
 • Forskyvning av kontakttråd

Kontrakttrådhøydeendring

Ledningsføring av sporveksler

Koblingsskjema for kontaktledningsanlegg

Returkretsskjema for kontaktledningsanlegg

Strekningsplan

 • Spordata
 • Ledningspartlengde
 • Avspenninger
 • Sikksakk
 • Plassering av seksjonsfelt ved hovedsignal
 • Plassering av kontaktledningsbrytere
 • AT-anlegg

Sicat Candrop

 • Mastetabell
 • Utliggerberegning
 • Hengetråder

Oversiktsplan

Åkskisser

Tverrfaglig jordingsplan

Kabelplan og kabeltrasékart

TEGNINGSLISTE

Systemtegninger
Arrangementstegninger