Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg FSE R1

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) R1  

Målgruppe

  • Personell som innehar kompetanse leder El-sikkerhet kurskode 2431, og personell som innehar kompetanse leder for kobling kurskode 2430 i og ved Jernbaneverkets høyspenningsanlegg.
  • Elektromontør gruppe A, energimontører, energimontørlærlinger samt personell som har adgang til Jernbaneverkets høyspenningsanlegg.

Inntakskrav

Må ha El-sikkerhetskort for Jernbaneverkets høyspenningsanlegg

Kursinnhold/ gjennomføring

1 dags kurs med presentasjon av teori og gjennomgang av praktiske eksempler.

Avsluttende prøve. 

Kurset har en gyldighetsramme på 12 mnd.

Arbeidsmetoder

  • Teoretisk presentasjon av gjeldende lovverk og instrukser med eksempler fra relevante hendelser/uhell som har skjedd ved utførelse av arbeid som Leder for El-sikkerhet.
  • Arbeidsoppgaver knyttet til bruk av løfteredskap og arbeid på KL-anlegg.
  • Avsluttende teoretisk prøve

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelse

Under arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

Bevisstgjøre alle som skal ivareta El-sikkerheten i og ved Jernbaneverkets høyspenningsanlegg om farene og etablering av sikkerhetstiltak ved slike arbeider.

Sørge for at El-sikkerheten blir utført på en slik måte at det ikke er fare for liv og helse eller skade på andre tekniske installasjoner.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ fra“Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE), utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Gjennomgang av STY-601050 ”Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur” med tilhørende instrukser
  •  Informasjon om siste års hendelser med fokus på uønskede hendelser.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Avsluttende teoretisk prøve.
  • Kursbevis/El-sikkerhetskort til Jernbaneverkets høyspenningsanlegg utstedes ved bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Tillatelse til å arbeide som utpekt leder for kobling og El- sikkerhet i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg med de tillatelser/begrensninger som er oppgitt i kortet.

El-sikkerhetskort er gyldig i maks12 mnd fra bestått prøve. Tidsrammen er absolutt. 

Agressokode

3030

Internkode

139500

Kurset starter kl. 09.00.  Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding benytt linken: Påmelding

 

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: