Kontroll av KL-Planger og bygging av anlegg

For prosjekterende og byggende selskaper

Seminarbeskrivelse

Kursnavn

Kontroll av KL-Planer og bygging av anlegg.

Målgruppe

Prosjekterende og byggende selskaper.

Inntakskrav

Ingen

Kursinnhold/ gjennomføring

1-dags seminar med teori og praktiske eksempler

Arbeidsmetoder

Gjennomgang av ulike dokumenter ,skjemaer og tegninger.

Instruktør

Kursholder godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelse

Mål for opplæringen

Hovedmål:
Innblikk i hva som er nødvendig ved kontroll av KL-planer og bygging av anlegg for prosjekterende og byggende selskaper.

Temaer:
OVERSIKT OVER DOKUMENTER MED KRAV:

DOKUMENT FOR OVERORDNET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Overordnet dokument som beskriver valgte parametere

 • Dimensjonerende vindhastighet for kontaktledningsanlegget
 • Valg av kontaktledningssystem
 • Systemhøyde
 • Sikksakk
 • Verdi for tillatt vindutblåsing
 • Y-line
 • Spennlengdetabell
 • Løfting i parallellfelt
 • Nedheng
 • Temperaturområde for kontaktledningsanlegget
 • Varig dimensjonerende driftsstrøm
 • Kortslutningsstrømmer for området/strekningen
 • Tråd- og linedimensjoner med tilhørende legeringer
DOKUMENTER SOM SKAL LEVERES ETTER PROSJEKTERING


Samsvarserklæring for prosjektering
Oppgi versjonen av regelverket som er lagt til grunn for prosjekt

 • Kl-fund og Fundamast
 • Fundamenter
 • Master
 • Forskyvning av kontakttråd


 

Kontrakttrådhøydeendring

Ledningsføring av sporveksler

Koblingsskjema for kontaktledningsanlegg

Returkretsskjema for kontaktledningsanlegg

Strekningsplan

 • Spordata
 • Ledningspartlengde
 • Avspenninger
 • Sikksakk
 • Plassering av seksjonsfelt ved hovedsignal
 • Plassering av kontaktledningsbrytere
 • AT-anlegg

Sicat Candrop

 • Mastetabell
 • Utliggerberegning
 • Hengetråder

Oversiktsplan

Åkskisser

Tverrfaglig jordingsplan

Kabelplan og kabeltrasékart

 

TEGNINGSLISTE

 • Systemtegninger
 • Arrangementstegninger

 Vi starter kl. 09.00.  Det er fortløpende og bindende påmelding.

For påmelding benytt linken: Påmelding  

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: