Kontaktledningskurs for Elektromontørgruppe A og Energimontører

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Kontaktledningskurs for Elektromontørgruppe A og Energimontører

Målgruppe

Personell som skal bygge og drifte Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg. 

Inntakskrav

Fagbrev i Elektromontørgruppe A eller Energimontør.

Minimum 3 mnd. praksis ved arbeid i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Kursinnhold/ gjennomføring

5 ukers kurs med teori og arbeidsoppgaver.

Avsluttende eksamen. 

Arbeidsmetoder

 • Teoretisk undervisning i plenum. 
 • Gjennomgåelse av Jernbaneverkets styringssystem og teknisk spesifikasjon og teknisk regelverk.
 • 1 dags omvisning i omformerstasjon på Elkraftsentralen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen.

Instruktør

Instruktør må være godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:
Etter endt kurs skal de kunne teori for å bygge og drifte Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Delmål:

Gjennomgang av:

 • EK-Tegninger
 • Systemtabeller
 • Parametere
 • SICAT CanDrop beregningsprogram
 • KL mekanikk
 • Vedlikehold
 • KL Fund og Fundamast beregningsprogram
 • Jording og returstrøm krets
 • Sportraseens oppbygging
 • Matestasjon/Omformer/Vern/Koblingshus/Fjern-styring
 • Autotrafo system
 • Banestrømforsyning
 • Avsluttende teoretisk eksamen. Eksamen må bestås før praksisen kan godkjennes.   

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Skriftlig teoretisk eksamen.
 • Kursbevis utstedes ved bestått teoretisk prøve og godkjent praksis.
 • Veileder i praksisperioden etter fullført teoretisk prøve, må være godkjent KL montør.

Kompetanse etter gjennomført kurs og praksis

Tillatelse til å arbeide selvstendig i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg .

Agressokode

 2447

Internkode138505

Kursstart første dag kl. 09.00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: