Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) R2

Årlig repetisjonskurs Leder for El-sikkerhet (LFS)

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) R2

Målgruppe

Personell som innehar kompetanse leder El-sikkerhet  (LFS) kurskoder:

2432 (2.person ved frakobling),

2433 (LFS ved snørydding)

2434 (LFS ved bruk av isstøter),

2435 (LFS ved bruk av forbikoblingsledning) og

2436 (LFS ved bruk av løfteredskap) i og ved Jernbaneverkets høyspenningsanlegg.

Inntakskrav

Må ha El-sikkerhetskort for Jernbaneverkets høyspenningsanlegg

Kursinnhold/ gjennomføring

1 dags kurs med teori og arbeidsoppgaver.
Avsluttende prøve. 

Arbeidsmetoder

  • Teoretisk presentasjon av gjeldende lovverk og instrukser.
  • Avsluttende teoretisk prøve

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelse

Mål for opplæringen

Hovedmål:

Bevisstgjøre alle som skal ivareta El-sikkerheten i og ved Jernbaneverkets høyspenningsanlegg om farene og etablering av sikkerhetstiltak ved slike arbeider.

Sørge for at El-sikkerheten blir utført på en slik måte at det ikke er fare for liv og helse eller skade på andre tekniske installasjoner.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ fra“Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg” (FSE), utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Gjennomgang av STY-601050 ”Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur” med tilhørende instrukser 
  • Gjennomgang av instrukser med eksempler fra relevante hendelser/uhell som har skjedd ved utførelse av arbeid som Leder for El-sikkerhet (LFS) i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Avsluttende teoretisk prøve.
  • Kursbevis/El-sikkerhetskort til Jernbaneverkets høyspenningsanlegg utstedes ved bestått prøve.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Tillatelse til å arbeide som utpekt leder for El- sikkerhet i Jernbaneverkets høyspenningsanlegg med de tillatelser/begrensninger som er oppgitt i kortet.

El-sikkerhetskort er gyldig i maks12 mnd fra bestått prøve. Tidsrammen er absolutt.

Kurset gir kompetanse som LFS ved snørydding kurskode 2433.

Agressokode

3030

Internkode

139501

Kursstart kl. 09.00.  Det er fortløpende og bindende påmelding.

For å melde seg på vennligs benytt følgende link: Påmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: