2. person ved frakobling

Kursbeskrivelse

Det kreves 2 personer ved frakobling, etablering/avvikling av sikkerhetstiltak på Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.  Dette kurset er for andre person.

Kursnavn

2. person ved frakobling

Målgruppe

Personer som skal bistå Leder for El-sikkerhet ved frakobling, spenningsindikering og jording med bærbart jordingsapparat i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.

Inntakskrav

Må kunne dokumentere godkjent førstehjelpskurs for inneværende år samt Jernbaneverkets kurs Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur for entreprenører.

Kursinnhold/ gjennomføring

Dagskurs med teori og arbeidsoppgaver.

Avsluttende prøve med påfølgende gjennomgang av prøven.

Arbeidsmetoder

Teoretisk presentasjon av gjeldende lovverk og instrukser med eksempler fra relevante hendelser/uhell som har skjedd ved utførelse av arbeid som Leder for El-sikkerhet

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Eier av læreplan/kursbeskrivelseUnder arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

  • Ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved, samt drift av elektriske anlegg. Dette gjøres ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skader på liv, helse og materielle verdier.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ i Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE)
  • STY-601050 Instruks for sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Herunder: STY-601033- Mal for skjema for El-sikkerhetsplan for KL arbeid
  • Generell informasjon om Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.
  • Bevisstgjøre alle som skal ivareta El-sikkerheten i og ved Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg om farene og etablering av sikkerhetstiltak ved slike arbeider. 
  • Skal kunne gjennomføre Jernbaneverkets varslingsrutiner/prosedyrer ved skader/uhell.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Skriftlig prøve.
  • Kursbevis utstedes ved bestått prøve

Kompetanse etter gjennomført kurs

Godkjent til å utføre funksjonen 2. person ved frakobling i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.  For å opprettholde kompetansen kreves årlig oppdateringskurs FSE R2 + førstehjelpskurs.

Agressokode

2432

Internkode139508


Kurset starter alle datoer fra klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: