Instruktørkurs - Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører

Kurset Instruktørkurs Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører er under revisjon.

Det vil bli igangsatt instruktørkurs for Sikkert arbeid i og ved spor så snart kursinnhold for nytt kurs er godkjent av Jernbaneverket. 

Nærmere informasjon vil foreligge i våren 2012.


For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

  • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 7062, mobil 909 22 824
  • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676