Hovedsikkerhetsvakt (tidl. sikkerhetsmannkurs) .

Norsk jernbaneskole tilbyr flere Hovedsikkerhetsvaktkurs i løpet av høsten 2011.

NB: For å melde seg på et Hovedsikkerhetsvaktkurs kreves det at godkjent helseattest foreligger før påmelding til kurset. Lege/helseforetak må være godkjent av Jernbaneverket, kontakt f.eks bedriftshelsetjenesten til NSB . Kopi av helseattesten sendes Norsk Jernbaneskole v/ Odd Magne Olsen, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo

Hovedsikkerhetsvaktkursene går over 14 undervisningsdager med undervisning fra kl. 08:40 til 15:00 med unntak av første kursdag hvor vi har oppstart kl. 09.00

Hovedsikkerhetsvaktkurs høsten 2011

Kurs nr 2011554 - Norsk Jernbaneskole Grorud. Kun for lærlinger

Kursdatoer:
5. - 13. sept
19. - 23. sept
26. - 27. sept
Eksamen: 28. og 29. september

Kurs nr 2011512 - Norsk Jernbaneskole, Grorud

Kursdatoer:
19. - 27. sept
03. - 11. okt
Eksamen: 12. og 13. oktober

Kurs nr 2011552 - Grand Hotel, Kongsberg

Kursdatoer:
26. sept - 4. okt
10. - 18.  okt
Eksamen: 19. og 20. oktober

Kurs nr 2011551 - Grand Hotel, Kongsberg

Kursdatoer:
7. - 15. nov
21. - 29. nov
Eksamen: 30. november og 1. desember

Kurs nr 2011513 - Norsk Jernbaneskole, Grorud

Kursdatoer:
21. - 29 nov
05. - 13. des
Eksamen: 14. og 15. desember

Kurs nr 2011555 - Hotell Rica Victoria, Lillehammer

Kursdatoer:
21. - 29. nov
5. - 13. des
Eksamen: 14. og 15. desember

Kurs nr 2011550 - Hotell Rica Saga, Sarpsborg

Kursdatoer:
19. - 27. okt
31. okt - 8. nov
Eksamen: 9. og 10. november 

Kurset har en minstepris på kr 20 000 per person forutsatt tilstrekkelig antall deltagere. Reise og opphold må deltagerne ordne på egen hånd da dette ikke dekkes av kursavgiften. Kursmateriell og lunsj er inkludert i prisen. 

Vi gjør oppmerksom på at hver avdeling/firma har kun anledning til å melde på maks 4 deltagere.

For påmelding, klikk på linken under:
Kurspåmelding  

Om kurset:
Målgruppe er de som skal ivareta sikkerheten i forbindelse med arbeid/aktivitet i og nær trafikkert spor. Hovedsikkerhetsvakten skal selvstendig kunne utføre alle funksjonene som kreves i forhold til regelforståelse, kommunikasjon, sikring av arbeidsstedet og informasjonsrutiner i forbindelse med arbeidet. Deltakerne må både før og etter kurset gjennomføre en målrettet opplæringsperiode/praksis (se skjema under kursbeskrivelser Praksisskjema i forkant.doc ).Det kreves minimum 5 dager med praksis før kursstart og minimum 15 dager etter kurset. Dette utføres sammen med erfaren godkjent hovedsikkerhetsvakt i en arbeidssituasjon. Praksisperiodene dokumenteres gjennom ferdige skjema. Det kreves at deltakere er helsegodkjent av bedriftshelsetjenesten og er over 18 år før kursstart. I tillegg må det dokumenteres førstehjelp – og brannslokkingskurs av nyere dato.  

Husk: Se nye kursbeskrivelser for hovedsikkerhetsvakt.    
 

For nærmere opplysninger kontakt

Odd Magne Olsen:
e-post eller på 224 57676 / 916 57676.