Kurs i Leder for el-sikkerhet (LFS) ved bruk av forbikoblingsledning ved arbeider i spor

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Leder for El-sikkerhet ved bruk av forbikoblingsledning ved arbeider i spor.

Målgruppe

Kurset er beregnet på banemontører og skinnesveisere som ved arbeid på sporet må kappe skinner eller løsne lasker.

Inntakskrav

Må være godkjent banemontør/banereperatør.

Må kunne dokumentere godkjent førstehjelpskurs for inneværende år samt Jernbaneverkets kurs ”Sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur for entreprenører”.

Kursinnhold/ gjennomføring

Dagskurs med teori og arbeidsoppgaver.

Avsluttende prøve med påfølgende gjennomgang av prøven.

Arbeidsmetoder

Teoretisk presentasjon av gjeldende lovverk og instrukser med eksempler fra relevante hendelser/uhell som har skjedd ved utførelse av arbeid som Leder for El-sikkerhet

Instruktør

Kursholdere godkjent av Norsk Jernbaneskole

Mål for opplæringen

Hovedmål:
Ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved, samt drift av elektriske anlegg. Dette gjøres ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skader på liv, helse og materielle verdier.

Delmål:

  • Gjennomgang av relevante §§ i Forskrifter om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE)
  • STY-601050 Krav til sikkert arbeid i og ved Jernbaneverkets infrastruktur med tilhørende instrukser. Herunder STY-601033- Mal for skjema for El-sikkerhetsplan for KL arbeid og STY-600992- Instruks for bruk av forbikoblingsledning
  • Generell informasjon om kontaktledningsanlegg, med særlig vekt på returstrømkretsen.
  •  Bevisstgjøre alle som skal ivareta El-sikkerheten i og ved Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg om farene og etablering av sikkerhetstiltak ved slike arbeider.
  •  Skal kunne gjennomføre Jernbaneverkets varslingsrutiner/prosedyrer ved skader/uhell.

Sluttvurdering og dokumentasjon

  • Skriftlig prøve.
  • Kursbevis utstedes ved bestått prøve

Kompetanse etter gjennomført kurs

Godkjent til å utføre funksjonen leder for El-sikkerhet og etablere forbikoblingsledning i Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg.  For å opprettholde kompetansen kreves årlig oppdateringskurs FSE R2 + førstehjelpskurs.

Agressokode

2435

Internkode139509

 
Kursstart klokken 09:00 til kurs slutt, ca 15:00. Det er fortløpende og bindende påmelding.

Vennligst benytt følgende link for påmelding: kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole: