Grunnkurs Thermitsveising

Norsk Jernbaneskole tilbyr, i samarbeid med Rail Weld Nordic i Ørje, 3-ukers Grunnkurs Thermitsveis. Kurset foregår i Rail Weld Nordic sine lokaler i Storgt. 86. Kurset leder frem til en sertifisering på tre sveisemetoder, ved godkjent praksis fra Jernbaneverket så kan kandidater sveise på infrastrukturen etter godkjente prøver og sertifisering. Sertifikat fra FORCE Technology vil bli utstedt

KURSBESKRIVELSE OG ANNEN INFORMASJON FOR GRUNNKURS THERMITSVEIS

FORKUNNSKAPER: 
Minimum et års erfaring som hjelpearbeider eller annen relevant bakgrunn, uten følgende forkunnskaper så vil ikke sveiseren få sertifikat før praksis vilkårene er oppfylt som nevnt under. 

KRAV TIL OPPLÆRING OG PRAKSIS: 

Personell som skal sertifiseres til å utføre skinnesveising og/eller nøytralisering av spor ved JBV skal som et minimum ha følgende opplæring og praksis i henhold til JD 531:

Sertifikat/metode:Opplæring:Praksis:
Aluminiotermisk sveising / 71min. 80 timermin. 1 år / 50 skjøtsveiser
Sluttsveising/nøytraliseringmin. 25 timermin. 1 år / 20 sluttsveis
Påleggsveising / 111 og 114min. 120 timermin. 1 år / 20 påsveisinger

Kurset gir en helhetlig grunn opplæring i aluminiotermisk sveising av skinner og materiallære med tilhørende praktiske øvelser og sertifisering på inntil tre sveisemetoder. 

Følgende punkter gjennomgås:

· JBV’s regelverk

· Materiallære

· Sveiselære

· Førstehjelp/Brannøvelse

· Nøytralisering

· Praktiske øvelser

· Leverandørinfo

· Teoriprøve

· Avsluttende sertifiseringer

 

GENERELL INFORMASJON:
Kursavgift: kr 100 000. Overnatting og lunsj er inkludert i kursavgiften. Faktura vil bli sendt kursdeltakerne direkte fra Rail Weld Nordic. Hvis du har noen spørsmål vedr kursinnhold eller innkvartering, vennligst ta kontakt med Jon Jessesen, Rail Weld Nordic, e-post: info@rwn.no eller på telefon 90 18 37 62.

Gå også inn på hjemmesiden www.rwn.no for nærmere informasjon eller direkte til http://www.rwn.no/index-filer/Page2246.htm for å lese om de ulike sveisekursene.


For påmelding: Vennligst benytt følgende link: Kurspåmelding